چگونه از شر وزوز گوش خلاص شویم ؟ | سلامت

ناشر : دانلود مداحی

چگونه از شر وزوز گوش خلاص شویم ؟ | سلامت


جدیدترین شیوه معالجه وزوز گوش (کشف نورون های جدید برای معالجه وزوز گوش)

در انگلیس ۶ میلیون نفر از وزوز گوش رنج می برند. وزوز گوش گونهی صدا است که در گوش یا سر شنیده می شود.  خود گوش انسان مسؤول ایجاد وزوز نیست اما مناطقی که در مغز مسئول ایجاد وزوز است شناسایی شده است. مغز از تعداد بیشتری نورون تشکیل شده است که هر کدام وظیفه ویژهی دارند.

مناطق ویژهی در مغز وجود دارد که به آن کورتکس شنوایی می گویند. در این منطقه لایه هایی وجود دارد که هرکدام برای یک فرکانس ویژه تخصیص داده شده اند و دقیقا شبیه نوت های پیانو عمل می کنند.

هر فاکتوری که سبب کم شنوایی شود قادراست بر روی سرایت صدا از حلزون به مغز تاثیر بگذارد. این کم شدن شنوایی قادراست به وسیله دارو، سر وصدای بلند و حتی پیری اتفاق بیفتد. آشفتگی عملکرد نورون ها به وسیله کم شدن شنوایی قادراست سبب فعالیت خود به خودی عصب های مغزی شود و این وضعیت سبب می شود عصب های شنوایی نتوانند به طور یکپارچه عمل کنند. حال این آشفتگی سبب می شود عصب ها دائما به طور نامنظم برانگیختن خود به خودی بیش از اندازه شوند. پیامد این فعالیت نامنظم بیش از اندازه ایجاد وزوز گوش است.

در طول وقت این فعالیت نامنظم پایدار می شود ازاینرو مریض دائما صدای وزوز را می شنود. یافته های تصویربرداری از مغز فعالیت های پیوسته نامنظم را در بخش شنوایی مغزنشان داده است.

به مرور وقت وزوز گوش در مناطق مرکزی مغز که مسئول کنترل توجه، احساسات و استرس هستند را درگیر می کند و سبب می شود مرکز احساسات جسم به این صدا حساس شود. حال وزوز گوش بر روی میزان نگرانی و استرس جسم تاثیر می گذارد و سبب می شود در هر مریضی نشانه ها مختلفی همانند خستگی، نگرانی، افسردگی و غیره را نشان دهد.

به تازگی کارشناسان و دانشمندان در آلمان روش هایی را معرفی کرده اند که می توان به وسیله آن هموقتی عملکرد عصب گوش را خوب شدن قسمتید و به وسیله آن می توان وزوز را کم شدن و حتی حذف کرد. در این تحقیق از آکوستیک کوردینت به عنوان وسیله ای که صداهای تغییر یافته را تولید می کند مصرف کردند و این وسیله سبب می شود هموقتی از دست رفته عصب گوش مناسبتر شود. حال منطقه از مغز که فعالیت ان از حد نرمال زیادتر شده بود به وضعیت طبیعی باز می گردد. در این وسیله از یک سری پردازش های پیچیده مصرف شده است که سبب می شود صدایی تولید شود که این صداها سبب می شود عصب فعالیت هموقتی زیادتری داشته باشد و این هموقتی زیادتر سبب کم شدن وزوز می شود.

سیگنال جدید سبب می شود عصب ها سریعتر برانگیختن شوند و نورون ها با یکدیگر رابطهات گسترده ایی تشکیل می دهند که در نهایت این برانگیختن گسترده به مغز می رسد. سیگنال ارائه شد به طور متناوب زمانی ارائه شود نورون های را در یک لحظه فعال می کند و در یک لحظه غیر فعال می کند. این مدلی سیگنال که به زبان ساده یک در میان ارائه می شود سبب می شود برانگیختن فعالیت اضافی نورون ها را کنترل کند و به مرور فعالیت بیش از اندازه آن را کم شدن داد که تکرار این سیگنال سبب کم شدن وزوز می شود.

سیگنال های ویژه ارائه شده به وسیله دستگاه سبب برانگیختن مناطق وابسته با وزوز در کورتکس شنوایی مغز می شود. این سیگنال توسط سمعک های مخصوصی که برنامه وزوز گوش دارند تولید و ارائه می شود. با مصرف ۴ الی ۶ ساعت در روز از این وسیله سبب می شود شما از وزوز گوش رهایی یابید.

شاید این برای شما سوال باشد که چونکه این سیگنال دقیقا مناطق مورد هدف را برانگیختن می کند؟ در زمان ارزیابی وزوز دقیقا فرکانسی که وزوز گوش به آن شبیه است توسط کارشناس شنوایی شناسی شناسایی می شود و دستگاه با ارائه یک مدلریتم نمایان در نهایت فرکانسی که در مغز وزوز را ایجاد کرده است را به طور متناوب برانگیختن می کند و سبب می شود هموقتی برانگیختن عصبی آن منطقه زیاد شدن یابد که با این زیاد شدن بایست شاهد کم شدن و حذف وزوز باشیم.

نتایج تست های مغزی نشان داده است که نحوه فعالیت عصبی بعد از برانگیختن تغییر یافته است که این تغییر تایید کننده خوب شدن وزوز است. ۱۲ هفته ارائه سیگنال نشان داد که مدلی برانگیختن نامنظم  امواج  مغزی آلفا و قدما کم شدن یافته است و نظم فعالیت عصبی مناطق ایجاد کننده وزوز زیادتر شده است. حال با خوب شدن مدلی فعالیت منظم مغزی مناطقی از مغز که در احساسات  آگاهانه اثر دارد  به دلیل رابطه دو جانبه با هم برانگیختن می شوند که این مناطق وابسته با احساسات مغز خود بر کنترل وزوز اثر دارند و سبب حذف وزوز گوش می شوند.

معالجه وزوز گوش چگونه انجام می شود؟

برای معالجه وزوز گوش ابتدا بایست با مصرف تست شنوایی و تست ارزیابی وزوز منشا و دلایل ایجاد کننده آن نمایان شود و معالجه هماهنگ تجویز شود .

البته در فضای اینترنت مطالب بیشتری با موضوع معالجه خانگی یا معالجه قدیمی وزوز گوش ثبت می شود که از لحاظ علمی و تجربه بیماران این گونه معالجه ها یا اصلا بی تاثیر هستند یا تاثیر خیلی کوتاه مدتی به همراه دارند.

مناسبترین و نوین ترین راه معالجه وزوز مصرف سمعک های ویژه وزوز گوش است البته نبایست بابت اینکه تا آخر زندگی احتیاجی به مصرف سمعک نیست و این گونه سمعک ها برای معالجه تجویز می شوند .البته این گونه سمعک ها دارای تگونه بالای در گونه و قیمت می باشند و دارای گونه های سمعک هوشمند, سمعک داخل گوشی ,سمعک پشت گوشی و سمک های غیر قابل نظر یا به اصطلاح  سمعک نامرئی  می باشند .

چرا گوش های من زنگ می زند؟

وزوز گوش درک صدایی است که در یک یا هردو گوش یا سر شنیده می شود. در محدوده ۱۵ تا ۲۰ درصد از جمعیت از وزوز گوش رنج می برند. وزوز گوش یک مریضی نیست بلکه نشانه های از یک مریضی می باشد نظیر پیرگوشی(کم شنوایی وابسته به سن)، ضرر به گوش، صدای بلند و… .

دلیل های متفاوتی در ایجاد وزوز گوش اثر دارد که در دنباله به آن پرداخته می شود.

نشانه ها وزوز گوش:

وزوز گوش حس شنیدن صدا وقتی که هیچ صدایی در محیط خارجی وجود ندارد تعریف می شود.

وزوز گوش شامل صداهای متفاوتی می باشد که امکان پذیر است برای هر شخص مختلف باشد:

*صدای زنگ

*صدای غرش

*صدای کلیک

*صدای وزوز

*صدای خش خش

همانطور که قبلا بیان شد صدای وزوز قادراست در یک گوش، دو گوش یا در سر شنیده شود. همینطور صدای وزوز در فرکانس ها و شدت های متفاوت برای بیماران قابل شنیدن می باشد. اما نشانه ها وزوز گوش برای مردم مختلف می باشد برای مثال: در برخی مردم وزوز گوش در طول شب بلندتر می شود (در طول شب به علت خاموش بودن محیط صدای وزوز گوش بلندتر شنیده می شود اما در طول روز اینگونه نیست. به علت اینکه در طول روز، صداهای محیط سبب پوشش یا کم شدن شدت وزوز می شوند و همینطور با انجام فعالیت های هر روزه شخص تمرکز کمتری بر روی وزوز خود دارد) در برخی موارد وزوز گوش به حدی شدید می باشد که از تمرکز کردن شخص یا شنیدن صدای اطراف پیشگیری می کند. وزوز گوش قادراست به طور مداوم(در تمام مدت) یا در برخی از تقویت(در تقویت استرس بیشتر، زیاد شدن فشار عصبی و…)  قابل شنیدن باشد. همینطور در موارد وزوز شدید، وزوز گوش به حدی بیشتر می باشد که در فعالیت های هر روزه، شغل و زندگی آشفتگی ایجاد می کند. در حالیکه بیماران با وزوز ملایم، تجربه ای از شنیدن صدای خفیف یا ضعیف در گوش دارند که آزاردهندگی کمتری ایجاد می کند. در زیادتر موارد در زمان آغاز وزوز گوش، وزوز به صورت ثابت قابل شنیدن نمی باشد و درحقیقت گاهی هست و گاهی شنیده نمی شود. اما به مرور و عدم معالجه یا کم شدن فاکتور های ایجاد وزوز شدت ووقت قابل شنیدن وزوز گوش زیاد شدن می یابد.

گونه های وزوز گوش:

به طور کلی دو گونه وزوز گوش وجود دارد:

*وزوز سابجکتیو:

در این گونه از وزوز گوش، تنها شخص دارای وزوز قادراست آن را بشنود. بیشتر وزوز های گوش از گونه وزوز سابجکتیو می باشند.

از دلیل های ایجاد این گونه وزوز (وزوز سابجکتیو) می توان به آشفتگی در گوش خارجی، میانی و گوش داخلی، درگیری اعصاب شنوایی یا مسیرهای شنوایی( کم شنوایی) و… ذکر کرد.

*وزوز ابجکتیو:

در این گونه از وزوز گوش افزون بر شنیدن صدای وزوز توسط بیمار، با نزدیک شدن به گوش مریض برای دیگران نیز قابل شنیدن می باشد. تعداد اندکی از مردم از این گونه وزوز گوش رنج می برند. فاکتور های ایجاد این گونه از وزوز با وزوز سابجکتیو مختلف می باشد و شامل مسائل عروقی شدید، انقباض ماهیچه های گوش میانی و.. می باشد.

دلایل وزوز:

 • مریضی های گوش مثل عفونت گوش، جرم بیشتر گوش، تومور گوش میانی، تومور عصب گوش،منییر،آشفتگی شیپور استاش،مریضی اتواسکلروزیس
 • کم شنوایی
 • دربرابر صدای بلند بودن
 • مسائل گردنی یا فکی
 • تومورهای مغزی
 • فشار خون
 • چربی خون بالا
 • مریضی های قلبی
 • مریضی کلیوی
 • ضربه به سر یا گردن
 • استفاده دارو

۱۱ دارویی سبب وزوز گوش می شوند شامل موارد زیر هستند:


نظر های خودتون را برای دانلود مداحی قرار دهید ما نظر های شما رو خوانده و به شما پاسخ خواهیم داد