علت تیک زدن صورت چیست؟ همه چیز در مورد تیک های عضلانی + راه درمان | سلامت

ناشر : دانلود مداحی

علت تیک زدن صورت چیست؟ همه چیز در مورد تیک های عضلانی + راه درمان | سلامت


گونه های تیک صورت و روشهای معالجه ای آنان

تیک صورت یک تشنج غیر ارادی و کنترل ‌نشده در ماهیچه‌ های صورت است. تیک ناخواسته است و به طور کلی مرتبا به عنوان یک مزاحم برای شخصی که آن را تجسم می کند رخ می دهد.

یک شخص قادراست هنظیر زمانی که عطسه اش را نگه می دارد، به طور مزمان جلوی تیک را نیز بگیرد، اما انجام این کار همواره به طور فزاینده برای شخص ناآسان کننده است. چند آشفتگی متفاوت می‌ تواند منجر به آشفتگی در صورت شود، اما زیادتر اوقات این حرکات انقباضی صورت موضوع بی قرار کننده نبوده و نشان از یک وضعیت دکتری حاد ندارد.

طبق گزارشی که در قسمت عصب ‌شناسی بچه ها انجام شد، تیک های صورت همواره در بچه ها زیادتر از بزرگسالان رخ می‌ دهد و به دید می‌ رسد که پسران نسبت به دخترها زیادتر این وضعیت را تجربه می کنند. پس از گذشت چند ماه، اکثر انقباض عضلات صورت در بچه ها از بین می رود.


تیک های صورت (facial tics) چیست؟

تیک های صورت حرکات ماهیچه ای غیر ارادی هستند که امکان پذیر است در هر جایی در صورت اتفاق بیفتند. با این حال، همواره هر بار در یک محل قرار می‌ گیرند. تیک های شدید می توانند بر کیفیت زندگی مردم اثر بگذارند.

تیک های متفاوت صورت جملهند از:

 • پلک زدن سریع
 • تنگ شدن (لوچ) چشم ها
 • در هم کشیدن بینی
 • سابیدن دندان ها به هم
 • بالا بردن ابروها
 • باز و بسته کردن دهان
 • مچاله کردن بینی
 • جمع شدن دهان

بعلاوه این در این تیک های عضلانی، امکان پذیر است برخی از مردم صداهایی نظیر خر خر کردن را تجربه کنند. یک شخص قادراست مزمانا یک تیک را سرکوب کند، اما در نهایت آشکار خواهد شد.


گونه های آشفتگیات تیک:

گونه های متفاوت آشفتگیات می ‌تواند به پیامد جانبی بیانجامد. شدت تیک و نیز دیگر نشانه های که شخص تجربه می کند، اکثر می ‌تواند به دکتر برای شناسایی مریضی زمینه ای یاری کند.

آشفتگی تیک گذرا

تیک های گذرا مزمان هستند. آشفتگی تیک گذرا امکان پذیر است به صورت یک تیک عضلانی منظم یا صوتی نشان داده شود، اما همواره کمتر از یک سال طول می کشد. آشفتگی تیک گذرا همواره فقط در زمانی که شخص بیدار است سبب تیک می شود. مردم به ندرت در حال خواب گرفتار تیک می شوند. آشفتگی تیک گرا همواره بیشتریت بچه ها را در بر می گرد، آن ها بدون هیچ نوع معالجه ای حل می شوند.

آشفتگی تیک مزمن

آشفتگی تیک صوتی یا حرکتی مزمن یک آشفتگی تیک همیشگی است. دکتر برای معالجه یک شخص مبتلا به آشفتگی تیک عصبی مزمن، بایست حداقل ۳ ماه شخص را زیر دید داشته باشد. بر خلاف آشفتگی تیک گذرا ، آشفتگی حرکتی تیک مزمن سبب می شود که شخص حتی در طول خواب هم گرفتار تیک شود.

آشفتگی تیک مزمن قادراست هم در بچه ها و هم در بزرگسالان رخ می دهد. بچه های که گرفتار آشفتگی تیک صوتی و یا حرکتی مزمن هستند امکان پذیر است به معالجه احتیاج نداشته باشند چون امکان پذیر است تیک آن‌ ها در طول وقت به تنهایی قابل ‌کنترل باشند یا خودشان معالجه شوند. بزرگسالانی که این آشفتگی را دارند امکان پذیر است به دارو و یا معالجه دیگری برای کنترل آن احتیاج داشته باشند.

سندرم تورت

سندروم تورت که اکثر به Tourette خلاصه می شود، یک آشفتگی تیک است که سبب می‌ شود شخص مکررا حرکات یا صداهای غیر قابل ‌کنترلی را تکرار کند.

بیشتر مردم مبتلا به سندرم توروت در دوران کودکی آن را تجربه می کنند، اما این آشفتگی قادراست تا بزرگسالی نیز دنباله یابد. مردمی که مبتلا به سندرم توروت هستند، دارای تیک های حرکتی و کلامی هستند. آن‌ ها امکان پذیر است صداها یا کلمات را ناخواسته بیان کنند.

برخی از مردم مبتلا به سندرم توروت تنها تیک های کوچک تری نظیر پلک زدن سریع دارند. با این حال، آنان امکان پذیر است زیادتر درگیر تیک های زیر باشند:

 • بالا انداختن یک یا هر دو شانه
 • تکان دادن بدون اختیار سر
 • گفتن کلمات ناخوب
 • گرفتن ژست های ناخوب
 • فریاد زدن

مردم مبتلا به نشانه ها سندرم توروت اکثر می توانند با معالجه رفتاری معالجه شوند. با این حال، مردمی که دارای تقویت اساسی و زمینه ای هستند امکان پذیر است احتیاج به دارو داشته باشند.

رفتار معالجه ای برای کم شدن تیک صورت


معالجه تیک صورت:

معالجه تیک های حرکتی امکان پذیر است بسته به گونه و شدت تیک مختلف باشند. خیلیی از تیک ها، نظیر آنانیی که دراثر آشفتگی گذرا هستند، امکان پذیر است بدون معالجه در طول وقت از بین بروند.

تیک هایی که بر روی عملکرد شخص در مدرسه یا محل کار اثر می گذارند، امکان پذیر است احتیاج به معالجه داشته باشند. تیک های مزمن، نظیر کسانی که به سندرم تورت مبتلا هستند، امکان پذیر است احتیاج به معالجه زیادتری داشته باشند.

معالجه تیک امکان پذیر است شامل موارد زیر باشد:

دارو

تیک های ماهیچه ای شامل داروهای آگونیست های آلفا آدرنرژیک، داروهای نورولپتیک و مسدود کننده های دوپامین است. دکتران امکان پذیر است در موارد مکرر و یا تیک صورت، تزریق بوتاکس را پیشنهاد کنند.

تزریق بوتاکس امکان پذیر است ماهیچه ‌های صورت را برای چند ماه فلج کند، که امکان پذیر است این امر برای پیشگیری از بازگشت آن به اندازه باشد. همینطور این داروها می توانند به معالجه هر نوع مریضی زمینه ای نظیر سندرم توروت یا ADHD که سبب ایجاد تیک می شوند، یاری کنند.

روان معالجه ای

دکتران امکان پذیر است جلسات منظم با یک رواندکتر را برای شخص پیشنهاد کنند، این جلسات امکان پذیر است بتواند به شخصی یاری کند که راه هایی برای تغییر یا حذف تیک نمایان کند. اصلاح رفتاری و شیوه ‌های برگشت عادت امکان پذیر است به بعضی از مردم برای خوب شدن قسمتیدن کیفیت زندگی شان یاری کنند.

این فرآیند همواره شامل آموزش شخص برای شناسایی وقتی است که تیک در حال رخ دادن است. بعد از آموزش شناسایی تیک ، معالجهگر شخص را تشویق می ‌کند تا تیک را با یک رفتار جانشین تغییر دهد. با گشت وقت، این امکان پذیر است به جانشینی با عادتی که شخص کمتر منحرف شود یاری کند و یا به نوع ای پیش رود که بر عملکرد هر روزه شخص کمتر اثر بگذارد.

عمل جراحی

برخی از شیوه های جراحی امکان پذیر است در موارد شدید تیک های عضلانی، نظیر موارد دراثر سندرم توروت، یاری کنند. یک معالجه جراحی ، برانگیختن عمیق مغز ندلگرمیه می‌شود. بعضی از دانشمندان بر این باورند که با جایگذاری الکترودها در مغز، جریان‌ های الکتریکی می‌ توانند به قسمت‌ های ویژه ای از مغز برسند که امکان پذیر است به مرتب کردن امواج مغزی و کم شدن تیک ها یاری کند.

یک مطالعه اخیر نشان داد که برانگیختن مغزی عمیق امکان پذیر است به کم شدن نشانه ها سندرم تورت یاری کند، اما برای تعیین مناسبترین مناطق مغز برای برانگیختن به تحقیقات زیادتری احتیاج است.

معالجه های طبیعی

افزون بر شیوه های فوق امکان پذیر است دکتر معالجه های طبیعی را برای تیک های صورت پیشنهاد کنند. اعتقاد بر این است که استرس اثر باارزشی در پیشرفت و تداوم تیک ها ایفا می کند، درنتیجه معالجه های طبیعی شامل کم شدن استرس در زندگی شخص می شود.

مدیتیشن برای آرامش زیادتر

فعالیت های تسکین دهنده استرس جملهند از:

 • ورزش ‌های روش
 • بازی تخیلی
 • یوگا
 • مدیتیشن

استآسان کامل برای مردمی که به دنبال کم شدن استرس و یافتن آرامش هستند، حیاتی است. گاهی یک دکتر می ‌تواند مشاوره را نیز پیشنهاد کند.


چه زمان به پزشک رجوع کنیم؟
 • اغلب تیک های صورت مزمان هستند و به تنهایی از بین می روند و معالجه می شوند. اگر تیک های صورت در شخصی بیش از یک سال طول بکشد، بایست به پزشک رجوع کند.
 • هر کس تیک های سرسخت، مداوم، یا بر خیلیی از گروهای متفاوت ماهیچه را تجربه کند، بایست با دکتر خود برای شناسایی خوب ارتباط بگیرد.
 • همیشه جلوگیری از بروز تیک صورت امحل پذیر نیست، اما خیلیی از آنان احتیاج به معالجه ندارند و به تنهایی از بین می روند.
 • روش های تسکین استرس، یادگیری و رجوع به یک معالجهگر نیز امکان پذیر است به بعضی مردم در زمینه معالجه تیک ها یاری کند.

نظر های خودتون را برای دانلود مداحی قرار دهید ما نظر های شما رو خوانده و به شما پاسخ خواهیم داد