معیار های ازدواج | ۲۰ معیار اصلی ازدواج | معیار ازدواج موفق | مجله سلامت و دانلود مداحی

ناشر : دانلود مداحی

معیار های ازدواج | ۲۰ معیار اصلی ازدواج | معیار ازدواج موفق | مجله سلامت و دانلود مداحی


استاندارد های ازدواج

ازدواج موفق همواره یکی از دغدغه ها و چالش های همه ی مردم در زندگی بوده است. درحقیقت همه ی مردم در صدد آن هستند تا همسر و شریکی خوب برای خود نمایان کنند تا زندگی موفقی داشته باشند. و تمام ی مردم بارها و بارها در ارتباط با استاندارد های ازدواج از خود سوال هایی پرسیده اند.

برای انتخاب درست شما بایست از استاندارد های درستی هم مصرف نمایید و همینطور دلیل عدم موفقیت در ازدواج را نیز بدانید . در دنباله به تحقیق استاندارد های ازدواج از دید پزشک شقایق درویشی میپردازیم .

شناخت خود برای ازدواج

باارزش ترین گام این است که شما خود را به قدر به اندازه شناخته و از تمام احتیاج ها و خواسته های خودتان در زندگی آگاه باشید. در واقع کسی که میخواهد ازدواج کند شمایید، بنابراین خودتان بایست با توجه به خواسته هایتان، استاندارد های گفته شده را اولویت بندی نمایید.

افزون بر این موضوع شما بایست اعتماد حاصل نمایید که خودتان آمادگی ضروری برای ازدواج را دارید . به بلوغ فکری ، فیزیکی و زناشویی رسیده اید ، از مسئولیت های زندگی مشترک مطلعید و توانایی مالی و تپیمان ضروری برای آغاز زندگی مشترک را دارا هستید. هم چنین بایست علت نمایان و قابل قبولی برای ازدواج داشته باشید.

چهار گام  برای انتخاب همسر خوب

در ازدواج و انتخاب همسر چهار گام اصلی وجود دارد که هر دونفر بایست این موضوعات را در دید گرفته و احساس خوشنودی به اندازه را داشته باشند. این چهار گام به ترتیب جملهند از

  • مشاهده
  • مصاحبه
  • مکاشفه
  • مشاوره قبل از ازدواج

مشاهده در واقع همان اولین گام برای آغاز یک ارتباط است.شما بایست از لحاظ ظاهری جذب طرف مقابل شده و اورا بپسندید.

گام دوم که میتوان از آن به عنوان باارزش ترین گام نام برد مصاحبه است. شما در این مرحله با طرف مقابل خود بار ها و بار ها صحبت می نمایید تا تمام اطلاعات ضروری من جمله اطلاعاتی در ارتباط با وضعیت زندگی ، اهداف ، تندرستی و نمایانه های رفتاری را به دست آورید. البته انجام درست این مرحله در گرو درست انجام دادن دو مرحله ی بعد نیز هست. استاندارد هایی که شما بایست طرف مقابل را بر اساس آن ها بسنجید را در دنباله نام میبریم.

۲۰ استاندارد اصلی ازدواج

دلبرایت

همسر شما بایست از دید شما شخصی زیبا و دلبرا باشد. غالبا این اولین مشکل ای است که خواه یا ناخواه مورد توجه مردم قرار میگیرد. این موضوع را در دید بگیرید که اگر طرف مقابل به قدر به اندازه برایتان دلبرا نباشد امکان پذیر است در آینده نسبت به او احساس کمتری داشته باشید.

داشتن تفاهم و درک خوب از یکدیگر

تفاهم به معنای دارا بودن عقایدی کاملا یکسان نیست اما بایست تناسبی بین عقاید و احساساتتان نسبت به هم وجود داشته باشد. در واقع فرق هایتان نبایست به نوع ای باشد که شخص مقابل کاملا متضاد شما باشد و شما نتوانید او و عواطفش را به مناسبی درک نمایید.

باارزش ترین استاندارد ازدواج اخلاق است

اخلاق از باارزش ترین استاندارد های ازدواج است . بایست بپذیرید Ú©Ù‡ زندگی با شخص بد اخلاق یا بی اخلاق ( بد دهن، پرخاشگر، شکاک ØŒ بدبین، متعصب Ùˆ…) خیلی سخت Ùˆ حتی در خیلیی از موارد نشدنی است. بنابراین مطمئن شوید Ú©Ù‡ طرف مقابل مهربان ØŒ قسمتنده ØŒ مثبت اندیش، با ادب Ùˆ… باشد . این موضوع در تربیت بچه ها هم اثر به سزایی دارد.

دیدگاه یکسان به زندگی

شما بابید از نقطه دیدی یکسان به مسائل بنگرید . نبایست یکی تمام چیز را منفی ببیند و دیگری مثبت ! دیدگاه ها و جهان بینی شما بایست به هم یکسان باشند.

داشتن باور ها و اعتقاد های مشابه

اینکه یکی از شما خیلی مذهبی باشد و دیگری پایبندی بیشتری به اعتقادات دینی نداشته باشد در دنباله ی راه میتواند مسائل بیشتری را به وجود آورد. همسو بودن اعتقادات مذهبی از دیگر استاندارد های ازدواج است و بایست در اعتقادات هم خط فکری یکسانی داشته باشید.

توانایی برقراری رابطه با هم

از دید پزشک شقایق درویشی شما دو نفر بایست بتوانید به مناسبی با یکدیگر رابطه برقرار نمایید. بایست حرف های مشترک بیشتری برای گفتن داشته بااشید زیرا خیلیی از اختلافات این روز ها به علت عدم توجه ، رابطه و صحبت زوجین با یکدیگر است.

داشتن تپیمان و مسئولیت پذیری

آغاز زندگی مشترک دردسرهایی به همراه دارد شما بایست بدانید که در قبال تک تک آن ها و همسرتان مسئول هستید و بایست درکنار هم بوده و به یکدیگر متپیمان باشید.

داشتن مهارت سازگاری

اینکه شما یا همسرتان با کوچکترین مسئلهی به جدایی بیندیشید می توان گفت که به بلوغ فکری کامل نرسیده اید و میخواهید از زیر بار مسئولیت مسائل زندگی و وظایف خود شانه خالی نمایید. بایست در مقابل مسائل زندگی و اختلافان صبوری و سازگاری به خرج دهید تا بتوانید از آن ها به مناسبی عبور نمایید.

صداقت اصلی ترین استاندارد ازدواج

دروغ گویی ، مخفی کاری و مخفی کاری از مسائلی است که قادراست بنیان زندگی را ویران کند بنابراین حتما هر دونفر بایست از همان ابتدا صداقت را در دستور کار خود قرار دهید.

تندرستی جسمی و روحی

بایست بدانید که تندرستی طرف مقابل میتواند روی روابط و تندرستی و روحیات شما و بچه هاتان اثر بگذارد. پیش از ازدواج بایست در ارتباط با این مشکل با یکدیگر گفتگو کرده و به مشاوره قبل از ازدواج رجوع نمایید. بخاطر داشته باشید که اگر شما تقویت طرف مقابل را بپذیرید در قبال او و تندرستی یا مریضی اش مسئول هستید.

میزان خانوادگی و احترام به آن ها

خانواده در تربیت بچه ها اثر خیلی باارزشی دارد بنابراین اگر شخص مورد دید شما دارای خانواده ای با اصالت و شریف است و با آن ها به مناسبی و با احترام رفتار می کند می توانید تا محدودهی از تربیت و ادب طرف مقابل مطمئن شوید.

تناسب و برابری جزو باارزش ترین استانداردهای ازدواج است

یکی دیگر از موضوعات خیلی باارزش دارا بودن یک تناسب نسبی است که بایست در همه ی زمینه ها من جمله مالی، فرهنگی ، میزان خانوادگی ، تحصیلات ، سن، جایگاه دسته جمعی ، بهره هوشی ، زیبایی ، جسمی و زناشویی وجود داشته باشد. اختلاف خیلی ، در هر یک از مسائل گفته شده قادراست سبب به وجود آمدن مسائل اساسی در زندگی شود.

اولویت بندی و تصمیم گیری های مشابه

برای اینکه در زندگی خود با اختلاف دیدهای بیشتری رو به رو نشوید مناسبتر است اولویت هایتان در زندگی یکسان باشد. برای مثال اینطور نباشد که شما کار را اولویت بدانید و طرف مقابل تفریح را. این اختلاف دید ها، کنار آمدن با یکدیگر را سخت میکند. برای کم شدن این اختلاف ها مناسبتر است در حل مسائل و مسائل هم تصمیم گیری های مشابهی را اتخاذ نمایید.

اتفاق دید در ارتباط با بچه ها، محل زندگی و نحوه رابطه با اطرافیان

یکی از اهداف ازدواج بچهآوری است. شما بایست در ارتباط با تعداد و نحوه تربیت آن ها به توافق برسید. افزون بر این موضوع، محل زندگی شما و نحوه رفت و آمد و رابطهاتتان با دوستان و خویشاوندان از دیگر استاندارد های ازدواج است که بایست به ان پرداخت.

احترام به حریم خصوصی و کنار آمدن با گذشته ی یکدیگر

هر شخصی در زندگی احتیاج به حریم شخصی دارد. هم شما و هم طرف مقابلتان بایست به این موضوع آگاه باشید تا شریک خود را آزار ندهید. از طرفی بایست در ارتباط با کلیات گذشته ی هم بدانید و آن را بپذیرید تا مشکل ای پیش نیاید.

 مشاوره قبل از ازدواج

برای اعتماد از صحت شناخت از طرف مقابل ، شما در گام اول بایست از دوستان ، همکاران ، همسایگان و خویشاوندان طرف مقابل تحقیقات ضروری را انجام دهید و در گام بعدی بایست به مشاوره قبل از ازدواج بروید . وجود شخصی آگاه و باا تجربه قادراست به شناخت مناسبتر شما از هم و تحقیق ابعاد شخصیتی یکدیگر یاری فراوانی کند.

هم چنین مشاور ازدواج قادراست در ارزیابی طرف مقابل با توجه به این استاندارد ها شما را راهنمایی کرده و با برگزاری جلسات و پرسش و جواب ها و تست های قبل از ازدواج ، مقدار شباهت و درک شما از یکدیگر و همینطور نقاط ضعف و قوتتان را به هر دوی شما متذکر شود.

اثر مشاوره پیش از ازدواج در اینده زوج

ازدواج ØŒ آینده ÛŒ شما را رقم میزند پس بایست همه ÛŒ دقت خود را به خرج دهید Ùˆ تا وقتی Ú©Ù‡ شخص خوب خود را نمایان نکرده اید به هیچ علتی ( چشم Ùˆ هم چشمی ØŒ احساس تنهایی ØŒ بحران های روحی Ùˆ…) یا به دلگرمی تغییر طرف مقابل تن به این کار ندهید.

طبق گفته ی روانشناسان طرفین برای آشنایی و تحقیق استانداردها و به دست آوردن شناخت به اندازه حداقل بین ۶ تا ۱۸ ماه وقت احتیاج دارند. و برای اعتماد بایست از مشاوره پیش از ازدواج یاری بگیرید. و حتی اگر شب عروسی متوجه شدید که خوب زندگی هم نیستید ، منصرف شده و آینده ی خودتان را تباه ننمایید.


نظر های خودتون را برای دانلود مداحی قرار دهید ما نظر های شما رو خوانده و به شما پاسخ خواهیم داد