آیا طب سوزنی می‌تواند افسردگی را درمان کند؟ | مجله سلامت و دانلود مداحی

ناشر : دانلود مداحی

آیا طب سوزنی می‌تواند افسردگی را درمان کند؟ | مجله سلامت و دانلود مداحی


معالجه های جانشینی که امروزه مورد مصرف قرار می‌گیرند قادرند جانشین معالجه های دکتری شوند یا پیامد جانبی این داروها را کمتر نمایند. در دنیای امروز، تعداد مردمی که به دنبال معالجه های جانشین برای داروهای ضد افسردگی هستند در حال زیاد شدن است. تحقیقات جدیدی که انجام شده است نشان می‌دهد که طب سوزنی قادراست یک گزینه دلگرمیوار کننده باشد. یکی از مطالعات جدید گرفتنه است که تمرینات طب سنتی چینی قادراست هنظیر داروهای ضد افسردگی سودمند باشد. مطالعه دیگری به این نتیجه رسیده است که طب سوزنی امکان پذیر است به معالجه پیامد جانبی این داروها یاری کند. در طب سوزنی، شخص کارشناس سوزن‌های خیلی ریز و نازکی را در پوست و در نقاط ویژهی از جسم فرو می‌برد. تحقیقات غربی نشان می‌دهد که سوزن‌هایی که در این طب مورد مصرف قرار می‌گیرد قادراست مسکن‌های طبیعی در مغز را فعال سازد. طب سنتی چینی بر این اعتقاد است که این فرآیند قادراست با اصلاح مسدود کننده‌های انرژی یا عدم تعادلی که در هیکل‌ها وجود دارد سبب خوب شدن عملکرد جسم شود. مطالعه ای که به تازگی در مجله Alternative and Complementary Medicine منتشر شده است نشان می‌دهد که طب سوزنی الکترونیکی(که در آن جریان خفیف الکتریکی از طریق سوزن به جسم منتقل می‌شود)هنظیر فلوکستین در کم شدن علامت‌های افسردگی سودمند خواهد بود. در این مطالعه، بیماران به مدت شش هفته مورد تحقیق قرار گرفتند. این مردم ۵ بار در هفته طب سوزنی الکترونیکی انجام می‌دادند یا دوز معیاری از داروی ضد افسردگی فلوکستین را استفاده می‌کردند. پژوهشگرانی که در این مطالعه حضور داشتند در طب سنتی چینی تبحر و تخصص ویژهی داشتند. این مردم در طول مطالعه علامت‌های افسردگی را در مردم مورد ارزیانگران دادند. آن‌ها میزان GDNF را در جسم مورد پیگیری قرار دادند. مطالعات قبلی مقادیر اندکی از GDNF را در میان بیمارانی که مبتلا به افسردگی شدید بودند نمایان کرد. در دیگر تحقیقات انجام شده، میزان این پروتئین بعد از معالجه با داروهای ضد افسردگی زیاد شدن یافته بود. بعد از شش هفته، هر دو گروه از مردم خوب شدن یکسانی در علامت‌ها تجربه کرده بودند. هر دو معالجه سبب شده بود GDNF به یک میزان نرمال و طبیعی در جسم برسد اما طب سوزنی سریع تر از دارو تاثیر کرده و علامت‌ها در عرض چند هفته خود را نشان داده بود. در میان بیمارانی که مناسبتر شده بودند، درصد بالایی از مردمی که طب سوزنی را گرفتن کرده بودند خوب شدن خیلی عالی در خود تجربه کردند. مطالعات دیگر نشان می‌دهد طب سوزنی قادراست به معالجه جنبه‌های سخت افسردگی یاری کند. به عنوان مثال بعضی از داروهایی که برای افسردگی مورد مصرف قرار می‌گیرد پیامد جانبی بر روی روابط زناشویی مردم خواهد داشت. بر اساس مطالعات انجام شده، معالجه ۱۲ هفته‌ای با طب سوزنی توانست عملکرد زناشویی در خانم ها و آقایان را خوب شدن بقسمتد. این یافته‌ها نشان می‌دهد که طب سوزنی برای معالجه مریضی‌های متفاوت همانند دردهای مزمن، نگرانی و وضعیت تهوع سودمند خواهد بود.

حالا سوال اینجاست که نتایج به دست آمده قادراست دوام و ماندگاری بالایی داشته باشد؟

مطالعات قوی بایست شامل گروه کنترل قانع کننده باشد و بتواند تاثیر دارونماها و دیگر موارد را به درستی توضیح دهد. همینطور بایست بتوان نتایج به دست آمده را در آزمایشگاه‌ها نیز مجدد ایجاد کرد. پژوهشگران طب سوزنی به سختی تلاش می‌کنند مردم را به چند علت قانع سازند.

تاثیر دارونماها: یکی از موانع اصلی، ایجاد روش طب سوزنی جعلی مناسب است که بتواند به عنوان تقویت کنترل کننده عمل کند. مطالعه اولی که در بالا به آن ذکر کردیم تلاش نکرد از کنترل مناسبی مصرف کند درنتیجه قادر نبود موقعیت سوزن‌ها، جریان الکتریکی یا دیگر جوانب معالجه را شناسایی دهد. افزون بر این، طب سوزنی وابسته با زیاد شدن تاثیر دارونماست. زیادتر مردمی که از آن مصرف می‌کنند بعد از مدتی احساس مناسبی خواهند داشت. همین تاثیر سبب می‌شود طب سوزنی زیادتر از آن چیزی که هست سودمند واقع گردد. در مقابل، وجود چنین تاثیری قادراست فرق کوچک اما واقعی بین گروه معالجه ای و دارونما را تحت اثر خود قرار دهد.

کور بودن: یکی دیگر از بی قراری‌هایی که در این مورد وجود دارد، تقویت سخت در ایجاد یک آزمایش دو سو کور است. ناظران و شرکت کنندگان وقتی که بدانند در آزمایش واقعی یا فرآیند ساختگی شرکت دارند، می‌توانند به طور یکسان نتایج را به انحراف بکشانند. کارشناس طب سوزنی که در این تقویت دخیل است به دلیل آگاهی و دانشی که دارد قادراست رفتار مختلفی از خود بروز دهد. مطالعه اولی که در بالا به آن ذکر کردیم به صورت جزئی کور است. در این مطالعه دکترانی که علامت‌های بیماران را مورد ارزیانگران می‌دادند نمی‌دانستند این مردم چه معالجه ای را گرفتن کرده‌اند.

گزارش تعصبی:

مطالعات متفاوت تعصب سیستماتیک را در مقالات دکتری نشان داده است. وقتی که پژوهشگران آزمایش‌های کنترل شده تصادفی که در چین، ژاپن و تایوان انجام شده بود را مورد تحقیق قرار دادند گرفتنند که این مطالعات همیشه نتایج مثبت طب سوزنی را بیان می‌کنند. مطالعاتی که در دیگر نقاط جهان انجام می‌شد مزایای بیشتری را گزارش نمی‌کردند. وجود چنین تعصبی سبب می شود تنها جوانب مثبت طب سوزنی مورد تحقیق قرار گیرد. شواهد کلی تاثیرقسمتی طب سوزنی مبهم است و زیادتر نتایجی که در مطالعات به دست آمده است را نمی‌توان مجدد ایجاد کرد.


نظر های خودتون را برای دانلود مداحی قرار دهید ما نظر های شما رو خوانده و به شما پاسخ خواهیم داد