بهترین آنتی بیوتیک های طبیعی - 7 انتی بیوتیک خانگی | مجله سلامت و دانلود مداحی

ناشر : دانلود مداحی

بهترین آنتی بیوتیک های طبیعی - 7 انتی بیوتیک خانگی | مجله سلامت و دانلود مداحی


بعضی از مواد ویژه دارای فایده آنتی باکتریایی هستند اما سوال باارزش اینجاست که مصرف کردن از چنین موادی برای جسم امن است؟ چه وقتی شخص بایست از این مواد برای جنگیدن با مریضی های خود مصرف کند؟

آنتی بیوتیک های تجویزی همانند پنی سیلین، به مردم یاری کرد از مریضی ها و تقویت کشنده نجات نمایان کنند با اینحال مردم در حال حاضر ترجیح می دهند به جای مصرف مواد شیمیایی به سراغ آنتی بیوتیک های طبیعی بروند.

بر اساس یافته های NHS، از هر ۱۰ نفر، ۱ نفر پیامد جانبی ای را تجربه می کنند که بعد از استفاده آنتی بیوتیک به سیستم گوارش اسیب زده است. از هر ۱۵ نفر نیز یک نفر به این گونه داروها بازتاب آلرژیک خواهد داشت. در این مقالهتلاش می کنیم به شواهد موجود درباره مناسبترین آنتی بیوتیک های طبیعی بپردازیم.

۳ مورد از مناسبترین آنتی بیوتیک های طبیعی:

دانشمندان هنوز هم در مورد آنتی بیوتیک های طبیعی بی قرار هستند. با اینکه مردم هزاران سال است که از معالجه های خانگی برای خوب شدن مریضی های خود مصرف می کنند اما زیادتر این معالجه ها به طور کامل ارزیابی نشده اند. با اینحال بعضی از نتایج مطالعات دکتری و مطالعات انجام شده دلگرمیوارکننده است.

با زیاد شدن مقاومت باکتری ها به آنتی بیوتیک ها، دانشمندان نیز به زمان پیشرفت داروهای جدید به سراغ طبیعت می روند. اجازه دهید این آنتی بیوتیک های طبیعی را با هم مورد تحقیق قرار دهیم.

  1. سیر:

کشورهای متفاوت سرتاسر جهان، سیر را به عنوان یک ماده گیاهی قدرتمند برای جلوگیری از مریضی ها می شناسند. تحقیقات انجام شده نشان داده است که سیر قادراست یک معالجه اثربخش در برابر اشکال متفاوت باکتری ها همانند باکتری سالمونلا و باکتری ای کولی باشد. سیر قادراست در برابر باکتری هایی که به آنتی بیوتیک مقاوم شده اند نیز مورد مصرف قرار گیرد.

همینطور بخوانید: خصوصیات دارویی سیر
  1. عسل:

از وقت های دور، عسل به عنوان یک پماد برای معالجه زخم ها و جلوگیری از بروز عفونت مورد مصرف قرار می گرفته است. کارشناسان حوزه تندرستی نیز گرفتنه اند که این ماده در معالجه زخم های مزمن، سوختگی ها، زخم بستر و مسائل پوستی اثربخش است.

به عنوان مثال نتیجه یکی از مطالعات انجام شده در سال ۲۰۱۶ نشان می دهد که عسل قادراست به معالجه زخم یاری کند. فایده آنتی باکتریایی این ماده به دلیل محتوای هیدروژن پروکسید موجود در آن است. با اینحال عسل مانوکا با باکتری ها جنگیدن می کند هر چند محتوای هیدروژن پروکسید اندکی دارد.

مطالعه انجام شده در سال ۲۰۱۱ نشان می دهد مناسبترین گونه عسل شناخته شده ازپرورش و پیشرفت بیش از ۶۰ گونه باکتری پیشگیری می کند. این مطالعه نشان می دهد عسل قادراست زخم هایی که با استافیلوکوک اورئوس (طلایی) مقاوم به متی سیلین آلوده شده اند را به طور موفقیت آمیزی معالجه کند. عسل افزون بر فایده آنتی باکتریایی خود قادراست با فراهم کردن پوششمراقبت ی ، زخم را مناسبتر کند.

همینطور بخوانید: خاصیت ها معالجه ای عسل
  1. زنجبیل:

جامعه علمی نشان داده است که زنجبیل به عنوان یک آنتی بیوتیک طبیعی عمل می کند. مطالعات متفاوت همانند مطالعه انجام شده در سال ۲۰۱۷ نشان داده است که زنجبیل توانایی جنگیدن با گونه های متفاوتی از باکتری ها را دارد. پژوهشگران در حال تحقیق قدرت این ماده برای جنگیدن با مریضی و وضعیت تهوع و نیز کم شدن میزان قند خون هستند.

نتیجه گیری:

بر اساس گفته های مرکز کنترل و جلوگیری از مریضی ها، هر سال بیش از ۲ میلیون آمریکایی به دلیل باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک مریض می شوند و از این میان ۲۳۰۰۰ نفر جان خود را از دست می دهند. این گونه باکتری ها، ریسک و تهدید بزرگی برای انسان ها هستند و پیشرفت داروهای جدید و اثربخش امکان پذیر است به داروهای طبیعی احتیاج داشته باشد. با اینکه آنتی بیوتیک های طبیعی قرن هاست که مورد مصرف قرار می گیرد اما هنوز هم قادراست ریسکاتی برای انسان ها دنبال داشته باشد. تحقیقات هنوز هم بر روی این موارد دنباله دارد و تعداد موادی که تحقیق شده است در حال زیاد شدن است.


نظر های خودتون را برای دانلود مداحی قرار دهید ما نظر های شما رو خوانده و به شما پاسخ خواهیم داد