با انواع صفات شخصیتی اصلی آشنا شوید | مجله سلامت و دانلود مداحی

ناشر : دانلود مداحی

با انواع صفات شخصیتی اصلی آشنا شوید | مجله سلامت و دانلود مداحی


زیادتر روانشناسان امروزی بر این باورند که ۵ بعد شخصیتی وجود دارد که اکثر به آن ۵ صفت شخصیتی باارزش می‌گویند. صفات شخصیتی ویژگی‌های دایمی می‌باشند که شخص در زیادتر زمان ها آن‌ها را از خود نشان می‌دهد. هموارهً صفات شخصیتی از رفتار استنباط می‌گردد. ۵ مورد از صفات شخصیتی باارزش که توسط این دیدیه توضیح داده می‌شود در برگیرنده برونگرایی،گشودگی به تجربه(یا همان روشنفکری)،توافق پذیری،وظیفه مداری و روان نژند(روان رنجوری) است. دیدیه صفات تلاش می‌کند تعداد دقیق صفات شخصیتی موجود را نمایان کند و در طبقه بندی‌های متفاوت جای دهد. دیدیه‌های اولیه موارد متعددی از صفات محتمل را توصیه کرده اند که بعضی از آن‌ها در برگیرنده فهرست ۴۰۰۰ موردی گوردون آلپورت، ۱۶ عامل شخصیتی ریموند کتل و دیدیه سه عاملی هانس آیزنک است. با این وجود بعضی از پژوهشگران بر این باورند که دیدیه کتل خیلی پیچیده و دیدیه آیزنک خیلی ممحدوده است. به همین خاطر دیدیه ۵ عاملی پیشرفت داده شد تا صفات شخصیتی باارزش در آن توضیح داده شود.

۵ بعد باارزش شخصیت چیست؟

امروزه زیادتر پژوهشگران بر این باورند که ۵ صفت شخصیتی اصلی وجود دارد. شواهد این دیدیه در طول ۵۰ سال گذشتهپرورش و پیشرفت یافته است. اولین تلاش‌ها برای یافتن این صفات به سال ۱۹۴۹ بر می‌گردد. ۵ صفت شخصیتی باارزش طبقه بندی‌های بزرگ و گسترده ای هستند که صفات هر کدام از انسان‌ها را توضیح می‌دهند. با اینکه تحقیقات بیشتری برای پشتیبانی از این الگو ۵ عاملی وجود دارد اما پژوهشگران هنوز در مورد برچسب گذاری دقیق هر کدام از ابعاد توافق ندارند. با این وجود این ۵ طبقه بندی به صورت زیر توضیح داده می‌شوند:

۱.برونگرایی:

برونگرایی برانگیختن پذیری، دسته جمعی بودن، پرحرفی، ابراز وجود و طیف وسیعی از بیان عاطفی است. مردمی که برونگرا هستند دوست دارند انرژی مورد احتیاج خود را از موقعیت‌های دسته جمعی به دست آورند. مردمی که کمتر برونگرا هستند (یا در طبقه بندی درونگرا قرار می گیرند) تلاش می‌کنند با احتیاط زیادتر رفتار کنند.

۲.توافق پذیری:

این بعد شخصیتی در برگیرنده صفاتی همانند اطمینان، گونه دوستی، مهربانی، محبت و دیگر رفتارهای موافق دسته جمعی است. مردمی که توافق پذیری بالایی دارند تلاش می‌کنند در زیادتر کارها مشارکت داشته باشند. این در حافهرست که مردمی با توافق پذیری کمتر ، رقابتی تر هستند.

۳.وظیفه مداری:

ویژگی‌های اصلی این بعد در برگیرنده میزان بالایی از اندیشه، کنترل و رفتارهای وابسته با هدف است. مردمی که وظیفه مدار هستند ساوقت یافته تر عمل می‌کنند و زیادتر از دیگرین به جزییات دقت می‌کنند.

۴.روان رنجوری یا روان نژند:

روان نژند یا روان رنجوری یک صفت شخصیتی است که بر اساس غم و اندوه، دمدمی مزاج بودن و بی ثباتی عاطفی نمایان می‌شود. مردمی که چنین خصوصیت شخصیتی دارند همواره نوسانات خلقی،نگرانی، دمدمی مزاج بودن، برانگیختن پذیری و غم و اندوه را تجربه می‌کنند. مردمی که روان رنجوری کمتری دارند ثبات عاطفی و احساسی زیادتری دارند.

۵.گشودگی:

این صفت شخصیتی ویژگی‌هایی همانند تخیل و بینش را دارد. مردمی که این صفت را دارند اکثر طیف وسیعی از تمایلات و علایق را خواهند داشت. این مردم کنجکاو ، خلاق و سرگذشتجو هستند. در مقابل مردمی که گشودگی کمتری دارند اکثر قدیمی تر فکر می‌کنند و امکان پذیر است با فکرها انتزاعی جنگیدن نمایند.

بایست به این مطلب توجه داشته باشید که هر کدام از این ۵ عاملی که بیان کردیم ممحدودهه ای بین دو حد را نشان می‌دهند. به عنوان مثال برونگرایی نشان دهنده طیفی بین برونگرایی افراطی و درونگرایی افراطی است. در دنیای واقعی زیادتر مردم جایی بین دو انتهای قطب هر بعد قرار می‌گیرند.

تحقیقات انجام شده در مورد ۵ صفت شخصیتی باارزش:

McCrae و همکارانش گرفتنه اند که ۵ صفت شخصیتی باارزش جهانی هستند. مطالعه ای در این زمینه انجام شده است که مردم را در ۵۰ فرهنگ متفاوت مورد تحقیق گذاشته است. بر اساس تحقیقات انجام شده، زیادتر روانشناسان امروزی بر این باورند که ۵ بعد شخصیتی باارزش نه تنها جهانی هستند بلکه ریشه و اساس بیولوژیکی دارند. روانشناسی به نام دیوید باس توضیحات مناسبتر و زیادتری را در مورد صفات شخصیتی بیان کرده است. این روانشناس بیان می‌کند که صفات شخصیتی نشان دهنده کیفیت‌های باارزشی هستند که حضور مردم در اجتماع را شکل می‌دهند.

نتیجه گیری:

همیشه به دلیل داشته باشید که رفتار هر انسانی در برگیرنده تفاکتوری است که بین شخصیت او و متغیرهای موقعیتی رخ می‌دهند. موقعیتی که شخص در آن قرار دارد اثر خیلی باارزشی درپرورش انسان بازی می‌کند. با اینحال در زیادتر موارد مردم جواب‌هایی را به تقویت موجود می‌دهند که با صفات و شخصیت آن‌ها هماهنگ و سازگار است. این ابعاد طیف وسیعی از شخصیت انسان‌ها را پوشش می‌دهد. تحقیقات نشان می‌دهد که چنین گروه بندی‌هایی از نمایانه‌های انسانی در زیادتر مردم دیده می‌شود. به عنوان مثال مردمی که دسته جمعی هستند زیادتر حرف می‌زنند. درنتیجه، شخصیت یک موضوع پیچیده و متغیر است.


نظر های خودتون را برای دانلود مداحی قرار دهید ما نظر های شما رو خوانده و به شما پاسخ خواهیم داد