پیامک برای روزهای بارانی

ناشر : دانلود مداحی

دادن SMS و پیامک به دوستان و آشنایان با موضوع باران خیلی می تواند رمانتیک باشد.

پیامک در روزهای بارانی فارسی

هوا ابری است ... نفس بلند نمی شود ...
باران، نوازش، بدن مردم رنجور…
زمین در حال بدی است…..

********** پیامک در روزهای بارانی ********** The
آسمان در دلم مثل باران است
بس که غم تو را ببینم ترم خالی بود خانه دلم
خالی از غزل من

 

********** پیامک روزهای بارانی **********

کوچه ها هراسان اند و اندوه بار سنگین بر سر می ریزد
هر کوه غم

********** پیامک روزهای بارانی **********

هوا بارانی است …
اما شیشه چرا بخار نمی شود؟
نترس ؛
رفت دیگه نمیتونم اسمشو بنویسم !

پیامک های انگلیسی 

To Baroon’s health1
, it is not known how many gigs of memory he has
, and all these memories are stored ….!

********** Rainy days SMS **********

Are you finally here?!?
I tell you the rain … I
have been waiting for many days.
Maybe you will take some of my sorrows with you …

********** SMS on rainy days **********

When it rains,
my eyes reach an understanding with the sky
. Is
between the air of my heart
and these autumn days

********** SMS rainy days **********

Be in the rain so that they do not get used to you, they will love you every time you come