اختلالات اضطرابی چیست و چه علائمی دارد؟ | مجله سلامت و دانلود مداحی

ناشر : دانلود مداحی

اختلالات اضطرابی چیست و چه علائمی دارد؟ | مجله سلامت و دانلود مداحی


تمام ما گاهی بی قرار می شویم، اما اگر این بی قراری آغاز به اثر گذاری منفی روی زندگی تان کند امکان پذیر است مسئله آشفتگی نگرانی داشته باشید. در صورت شناسایی چنین آشفتگیی بایست به یک کارشناس مشورت نمایید. در این مقاله می خواهم نشانه ها وجود آشفتگیات نگرانیی را به شما معرفی کنم. این علامت ها می گویند آشفتگیات نگرانیی دارید.

بی قراری تان دیگر یاری کننده نیست

اگر هرگز بی قرار نمی شدیم هرگز در کارهای زندگی مان عملکرد مناسبی نداشتیم. فشاری که از درون خودمان حس می کنیم به ما انگیزه می دهد که وظایفمان در طول روز را انجام دهیم و زندگی مان را روی روال نگه داریم. با این حال بی قراری بیش از اندازه یکی از علامت های آشفتگیات نگرانیی است ک متاسفانه آمار خیلی بالایی بدون اینکه بدانند به آن مبتلا هستند. بی قراری تا حدی مناسب است و همانطور که گفتیم ناچارمان می کند عملکردی مناسبتر داشته باشیم، اما اگر بی قراری آنقدر بیشتر باشد که فلجمان کند و نتوانیم کاری کنیم مسئله ساز خواهد بود. به این فکر نمایید که بی قراری تان برایتان سودمند است یا از آن ضربه می خورید. اگر آسیبش زیادتر از نفعش است نشان از آن دارد که با کم شدن بی قراری می توانید زندگی مناسبتری داشته باشید.

همیشه بی قرار بودید یا به تازگی تحول بزرگی در زندگی تجربه کردید

با اینکه آشفتگیات نگرانیی قادراست در هر سنی بروز کند، اما خیلیی از پژوهشگران برای این موضوع رفتارهایی ویژه را در طول زندگی دنبال می کنند، حتی رفتارهای دوران جوانی. آشفتگیات نگرانیی همواره زیادتر در دوران جوانی رخ می دهد و همواره در بچه ها و نوجوانان هم قابل مشاهده است. مردمی که مبتلا به آشفتگیات نگرانیی هستند همواره خود را به عنوان کسانی که بیشتر بی قرار هستند توصیف می کنند. برای دیگر مردم امکان پذیر است به این شکل باشد که با تقویت کنونی کاملا وفق نمایان کرده اند و هیچگونه نگرانی شدیدی را تجربه نمی کنند تا وقتی که یک تحول بزرگ برایشان پیش می آید یا فاکتور هایل استرس زای دیگری وارد زندگی شان می شود. خیلیی هستند که پس از خوبت های بزرگ زندگی نظیر شغل جدید، بچه دارشدن و یا نقل محل کردن گرفتار آشفتگیات نگرانیی می شوند.

به تازگی رویدادی ناآسان کننده را تجربه کرده اید

با اینکه برخی روانشناسان آشفتگی استرس پس از سانحه را در دسته آشفتگیات نگرانیی قرار نمی دهند، یک تجربه خیلی منفی یا دلهره آور قادراست اثر ویژه ای روی میزان نگرانی یک شخص داشته باشد. حتی اگر به اندازه استرس پس از سانحه شدید نباشد، امکان پذیر است مردم پس از یک رویداد استرس زا گرفتار بی قراری هایی جدید شوند. بعضی مردم پس از یک تصادف رانندگی دیگر نمی توانند جلوی بی قراری خود درباره رانندگی را بگیرند.

یک یا چند حمله عصبی دارید

یک حمله عصبیالزام ا نشان دهنده وجود آشفتگیات نگرانیی نیست، چون حمله عصبی جوابی تکاملی به وحشت شدید است. خیلیی از مردم تعداد حملات عصبی زیادتری از کسانی که گرفتار آشفتگی ترس هستند دارند. خیلی باارزش است که بدانید حمله عصبی به چه معنا است: برنامه کاملی است از جواب جنگ یا فرار شما. سرعت گرفتن ضربان قلب، احساس درد و وحشت شدید در حمله عصبی یک علت خارجی دارد اما اگر شخصی بدون هیچ علت قانع کننده ای این علامت ها را تجربه کند و یا فقط ترسش از حمله عصبی سبب این مسئله شود، امکان پذیر است از آشفتگیات نگرانیی رنج ببرد.

دنباله مقاله در سایت بدونیم: این علامت ها می گویند آشفتگیات نگرانیی دارید